Marta Milkiewicz

Psycholog, Psychoterapeutka Gestalt, Specjalistka Terapii Uzależnień

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Posiadam Certyfikat Psychoterapeuty oraz jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Ukończyłam Studium Terapii Uzależniania od Narkotyków w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Od 2009 roku prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną. W ramach, której zdobyłam doświadczenie i umiejętności w pomaganiu osobom z różnymi problemami. Mam doświadczenia w pracy z osobami uzależnionymi poprzez pracę w Stacjonarnym Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Monar oraz z osobami doświadczającymi trudności psychicznych w ramach pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego. Moja praca poddawana jest stałej superwizji oraz przebiega w oparciu o przestrzeganie zasad Kodeksu Etycznego.

Psychoterapia jest dla mnie spotkaniem, które daje możliwość lepszego zrozumienia siebie i świata. W swojej pracy psychoterapeutycznej towarzyszę ludziom w rozwiązywaniu ich konfliktów i trudności, lepszym zrozumieniu swoich emocji i zachowań, budowaniu satysfakcjonujących relacji z ludźmi oraz rozwijaniu własnych możliwości. Wiem, że taki rodzaj spotkania z drugim człowiekiem przynosi ulgę, otwiera na nowe możliwości, a także daje szczęście i poczucie wpływu na swoje życie i decyzje.

W Gabinecie Psychoterapii i Rozwoju Gestalt pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą.