Oferta

 • Konsultacja psychoterapeutyczna

  Jest pierwszym spotkaniem z psychoterapeutą. Celem jest poznanie aktualnej sytuacji klienta i zgłaszanych przez niego trudności oraz zaproponowanie najbardziej adekwatnej formy pomocy. Konsultacja psychoterapeutyczna kończy się zazwyczaj zawarciem kontraktu terapeutycznego, który zawiera to nad jakim problemem klient będzie pracował i jakie są zasady współpracy psychoterapeutycznej.

  Czas trwania konsultacji: 50 min

 • Psychoterapia indywidualna

  Jest formą cotygodniowych spotkań z psychoterapeutą, których celem jest poszerzenie świadomości klienta w obszarze zgłaszanych trudności i problemów oraz zmiany w kierunku lepszego zrozumienia siebie i tworzenia satysfakcjonujących relacji ze światem.

  • Terapia krótkoterminowa

   - ukierunkowana jest na pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu, za pomocą już istniejących zasobów i możliwości klienta. Kierowana jest do osób, które stoją przed koniecznością podjęcia ważnej decyzji w swoim życiu lub poszukują rozwiązań w danej sytuacji kryzysowej.

   Czas trwania terapii krótkoterminowej: do 20 sesji

  • Terapia długoterminowa

   - jest głębszą formą pracy nad sobą, dzięki której można lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz sposób budowania relacji z innymi ludźmi. Daje możliwość zrozumienia wpływu wcześniejszych wydarzeń na obecne funkcjonowanie i budowanie relacji. Praca terapeutyczna daje możliwość przepracowania wewnętrznych konfliktów, ograniczających schematów i zmianę w kierunku bardziej świadomego i wolnego życia.

   Czas trwania terapii długoterminowej: od 6 miesięcy do kilku lat

 • Interwencja w kryzysie

  Kierowana jest do osób, które znalazły się w nagłej, trudnej sytuacji braku poczucia sensu swojego życia, na skutek różnych wydarzeń życiowych. Doświadczenie to często przekracza możliwości samodzielnego poradzenia sobie z poczuciem strachu, beznadziejności i stresu. Spotkania mają na celu udzielenie wsparcia oraz w wyborze dalszej formie pomocy.

  Czas trwania interwencji: kilka sesji w zależności od sytuacji klienta

 • Psychoterapia grupowa

  Jest to rodzaj psychoterapii prowadzonej w formie cyklicznych spotkań, dla osób dorosłych, mających na celu lepsze zrozumienie siebie w relacji z innymi, przyjrzenie się swoim sposobom komunikowania z innymi, nawiązywania i utrzymywania kontaktu, poszerzenie świadomości w obszarze swoich uczuć i wyobrażeń w sytuacji jak widzimy innych ludzi i jak oni widzą nas.

  Grupa terapeutyczna jest bezpiecznym miejscem na przyglądanie się sobie w relacjach z innymi ludźmi i dokonywania zmian dotychczasowych sposobów kontaktu. Stwarza możliwość przepracowania osobistych trudności w relacjach z ludźmi.

  Przystąpienie do grupy jest poprzedzone wcześniejszą konsultacją.