Psychoterapia Gestalt

Za twórcę terapii Gestalt uważa sie Frederica Fritza Perlsa, który podwaliny swojej metody stworzył przy wykorzystaniu założeń z wielu dyscyplin, w tym: psychoanalizy, medycyny, filozofii egzystencjalnej, buddyzmu, holizmu, psychologii postaci, teorii pola Kurta Lewina, fenomenologii, a także z teatru i psychodramy.

Głównymi założeniami metody Gestalt, ale także jej celem jest świadomość, która rozumiana jest jako uświadomienie sobie przez klienta tego co się z nim dzieje w teraźniejszości na poziomie jego myśli, emocji, uczuć oraz ciała. Dzięki czemu człowiek lepiej poznaje siebie, co w konsekwencji prowadzi do lepszego rozumienia swoich reakcji, czytelniejszego rozpoznawania swoich emocji oraz ich wyrażania , budowania satysfakcjonujących relacji z innymi, a także brania odpowiedzialności za swoje zachowania.

Poprzez stawanie się bardziej świadomym i odpowiedzialnym klient odzyskuje poczucie sprawstwa i wolności w swoim życiu. Terapia Gestalt wykorzystuje założenie że człowiek jest zdolny do samoregulacji i zaspokajania swoich potrzeb. Bardzo często klienci zgłaszający się do terapii mają ograniczony zasięg samoregulacji, a znacznie częściej korzystają w swoim życiu z nawykowych zachowań, które przestały „działać”. Celem jest wówczas poznawanie siebie i nowych sposobów zaspokajania swoich potrzeb, w taki sposób by przywrócić poczucie wpływu i wolności w swoim życiu.

Psychoterapia jest procesem zmiany w obszarze świadomości i zachowania klienta w kierunku lepszego rozumienia siebie, swoich potrzeb, uczuć, myśli, ciała, a także otoczenia. Uczy brania odpowiedzialności za swoje życie i decyzje jednocześnie nadając im sens i czerpiąc satysfakcję. Wzmacnia poczucie własnej siły i sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach w taki sposób, że staje się wrażliwy na innych, a jednocześnie potrafi chronić się w sytuacjach dla niego zagrażających i destrukcyjnych.